Sentralbord: +47 70 10 30 40         Epost: post@bergquist-maskin.no

Oppdrag

Prosjekter

Gjennom årene har vi vært med på å utvikle prosjekter av alle størrelser over store deler av Østlandet. Mange av disse prosjektene er blitt til områder som preger folks hverdag.

Vi står for eksempel bak en rekke kunstgressbaner, parkanlegg, kirkegårder og miljøgater i tillegg til mange små, men like viktige prosjekter, som skogsbilveier, hyttetomter, riving av bygninger, oppgradering av private gårdsplasser og småjobber for kommuner.

Bilde av kranbil og lekestue

Små og store oppdrag

Bilde av håndarbeid
 • Maskinflytting
 • Graving
 • Spesialtransport ved flytting og transport med større volum, som brakker og maskiner
 • Opparbeidelse av tomter
 • Funksjonskontrakt med Statens vegvesen om drift og vedlikehold av veier
 • Samarbeid med utbyggingsselskaper
 • Krantjenester ved for eksempel flytting av båter og brakker
 • Masseflytting
 • Egne pukkverk med stein av svært høy kvalitet
 • Anleggsgartnertjenester (f.eks. steinlegging) både for private, bedrifter og offentlige myndigheter
 • Knuseoppdrag med egne mobile knuseverk
 • Kantstein, murer, miljøgater
 • Vedlikehold
 • VA-anlegg

Tidligere utførte oppdrag

 • Opprustning av skogsbilvei, Nærby-Brodal
 • Gang og sykkelvei på Setskog for Statens Vegvesen
 • Kunstgressbane i Eidsberg og i Trøgstad, samt på Askim og Ørje
 • Div spesialtransport-oppdrag
 • Gang og sykkelveg, parkeringsplasser og steinmurer for Sørum kommune
 • Opprustning av 6 km fylkesveg for Statens Vegvesen
 • Private tomter
 • GSV Kongsvinger for Statens Vegvesen
 • GSV Løken for Statens Vegvesen
 • Opprusting av FV 202 Austmarka for Statens Vegvesen
 • Opparbeidelse av kryss på Fv 170 for Aurskog Høland Utbygningsselskap
 • Gang og sykkelvei på Frogner for Statens Vegvesen
 • Funksjonskontrakt for Statens Vegvesen vintervedlikehold 30 mil riks og fylkesveger
 • VA-anlegg for Sørum kommune
 • Grunnarbeid utvendig barnehage
 • Opprusting av utearealer, Lillestrøm Trafikkstasjon for Statens Vegvesen
 • Miljøgater i Årnes
 • VA anlegg
 • Miljøgate på Løken for Statens Vegvesen
 • Innfartsparkeringer i Aurskog Høland Kommune for Statens Vegvesen