Om oss

Bergquist Maskin og Transport AS er en allsidig bedrift som tilbyr tjenester innenfor blant annet entreprenør-, anleggsgartner-, vedlikeholds- og transportvirksomhet. Vi hjelper kunder med deres faglige utfordringer. Og vi utfører alle typer grunnarbeider for bolig- og næringsbygg, bygger veier, grøntanlegg og VA-anlegg, samt bistår med massetransport og maskinflytting.

Siden oppstarten i 1993 har Bergquist Maskin og Transport AS vokst til å bli en relativt stor bedrift, som i dag har i overkant av 30 ansatte. Vi er opptatt av å være et positivt tilskudd til bransjen, og jobber derfor like godt alene som sammen med andre bedrifter for å løse kundenes utfordringer.

Som godkjent lærebedrift har vi i en årrekke hatt lærlinger som får erfaringer med alt bransjen kan tilby.

Blant våre ansatte finner du mennesker med lang erfaring fra bransjen og lærlinger som kommer rett fra skolebenken. Sammen gir disse oss en uvurderlig kombinasjon av faglig tyngde og ungdommelig nysgjerrighet som utfyller hverandre.

Bergquist Maskin Og Transport AS er lokalisert på Rømskog, men har anleggskontor i både Ørje og Halden. I tillegg har vi pukkverk på Ørje, Hemnes, Setskog og Rømskog. Vi tar på oss oppdrag i gamle Østfold og Akershus.

Vei og Anlegg

Bergquist Maskin og Transport AS er en allsidig bedrift som tilbyr tjenester innenfor blant annet entreprenør-, anleggsgartner-, vedlikeholds- og transportvirksomhet. Vi hjelper kunder med deres faglige utfordringer. Og vi utfører alle typer grunnarbeider for bolig- og næringsbygg, bygger veier, grøntanlegg og VA-anlegg, samt bistår med massetransport og maskinflytting.

Pukk

Bergquist Maskin og Transport AS har utvidet virksomheten til nå også å inkludere egne pukkverk. Firmaet er deleier i Bergquist Pukk AS. Med dette som en del av det stadig voksende selskapet produserer vi masser til bruk i både egne og eksterne prosjekter.

Et av uttakene vi har ligger på Setskog i Aurskog-Høland kommune i Akershus. Fjellet her har meget god kvalitet, og masse herfra er brukt bl.a. til toppdekket på Bjerke Travbane. Bergquist Pukk AS har også et uttak på Evenby i Hemnes, dette også i Aurskog Høland, hvor vi har knuste varer i alle fraksjoner. I tillegg har vi et steinbrudd i Ørje, like ved riksgrensen langs E 18.

I Bergquist Maskin Og Transport AS tar vi HMS seriøst. Det skal vært trygt å komme på jobb. Alt for mange personer blir skadet på norske arbeidsplasser. Vårt HMS-mål er at ingen skal bli syke, skadet eller miste livet på jobb. For å oppnå dette gjennomfører vi en rekke tiltak.

Hva vi gjør for å bedre sikkerheten på arbeidsplassen:

  • Bruk av personlig verneutstyr
  • SJA (sikker jobb analyse)
  • RUH (rapportering av uønskede hendelser)
  • Vernerunder
  • Verneombud
  • Alle ansatte skal ha HMS sikkerhetskurs
  • Alle ansatte skal ha førstehjelpskurs

Vi er medlem av Maskinentreprenørenes Forbund, og bruker MEFs system for KS og HMS på arbeidsplassen. Arbeidet vi gjør gjennomføres i henhold til enhver tids gjeldende standarder og normaler. Som kunde kan du derfor være sikker på at vi leverer et tilfredsstillende resultat, samt datablader og annen dokumentasjon etter dine forventninger.

HMS illustrasjon