Landbruk

Vi i Bergquist Maskin Og Transport støtter bonden og vi har utstyret samt kompetansen til å utføre en rekke landbrukstjenester:

  • Slått
  • Rundballepressing
  • Transport av korn