Innfartsparkeringer Blaker, Lierfoss og Bjørkelangen

Kunde

Statens Vegvesen

Prosjekttype

Opparbeidelse av parkeringsplass

Tidsrom

2016

Kontraktsum

24 200 000,-

Gammel innfartsparkering på Blaker har vi opprustet og utvidet med 15 nye parkeringsplasser. Arbeidet har bestått av masseutskifting, asfaltering, belegning av kantstein og oppmerking av plasser. Etter arbeidet har parkeringsplassen nå 114 plasser.

En annen del av jobben var å ruste opp innfartsparkering på Lierfoss og bygge ny på Bjørkelangen. På Lierfoss har vi oppgradert plassen, anlagt 36 parkeringsplasser og etablert en sykkelparkering. Innfartsparkeringen på Bjørkelangen ble bygd helt fra grunnen på tomta der gamle vegstasjon på Bjørkelangen var. Her har vi anlagt 56 parkeringsplasser og en sykkelparkering.