Gang og sykkelvei Rømskog

Kunde

Rømskog kommune

Prosjekttype

Opparbeidelse av gang og sykkelvei

Tidsrom

2017-2018

Kontraktsum

7 000 000,-

Langs fylkesvei 21 i Rømskog opparbeidet vi gang og sykkelvei. Gang og sykkelveien ble etablert på en trafikkfarlig strekning der mange skolebarn ferdes. Det ble gjennomført en god del sprengningsarbeid og spesielt mye masseforflytning på grunn av ujevnt og vanskelig terreng.

Kostnadsrammen på prosjektet var på 7 millioner og totalt ble det bygd 700 meter gang og sykkelveien. Offisiell åpning var 2. juli 2018.