Opprusting av FV202 Austmarka

Kunde

Statens Vegvesen

Prosjekttype

Opprusting av vei

Tidsrom

2015-2016

Kontraktsum

21 000 000,-

I 2015 utførte vi en etterlengtet jobb for trafikantene i Austmarka. Fylkesvei 202 mellom Austmarka sentrum og Solberg bru ble oppgradert. Denne 2,3 km lange strekningen var full av farlige bakketopper og krappe svinger, i tillegg til at den var helt nedslitt. Jobben besto derfor av å fjerne bakketopper og rette ut svinger. Det ble også skiftet ut en del masse og opparbeidet nye tryggere avkjøringer til private beboere. Til slutt ble det bygd rundkjøring og fortau opp til Austmarka kirke.

Les mer her