Vinterdrift Romerike Øst

Kunde

Veidekke

Prosjekttype

Vintervedlikehold

Tidsrom

2022-2027

Kontraktsum

43 750 000,-

De neste fem årene skal vi sørge for fremkommelighet på vinteren for en stor del av fylkesveiene i Aurskog-Høland.

15 forskjellige roder, med totalt 313 km vei, gang og sykkelvei skal brøytes, saltes og strøs. Kontrakten dekker blant annet veier gjennom Rømskog, Setskog, Bjørkelangen, Lierfoss, Mangen, Løken, Hemnes og Gan.