Skogsbilvei Hemnes

Kunde

Even Simonsen

Prosjekttype

Opparbeidelse av vei

Tidsrom

2022

Kontraktsum

1 700 000,-

Vi har nylig opparbeidet en skogsbilvei i Hemnes. Her har vi sprengt vekk en del fjell før vi har lagt stikkrenner og etablert en strøken grusvei. Totalt ble det 1,1 km vei og 10 stikkrenner.