Kjellengene

Kunde

Haldenvassdraget vannområde, Aurskog-Høland kommune, Kjelle Videregående Skole

Prosjekttype

Opparbeidelse av våtmarksområde

Tidsrom

2023-25

Kontraktsum

5 000 000,-

Vi skal opparbeide dammer og et våtmarksområde ved Kjelle skole i Aurskog-Høland kommune.