Kjellengene

Kunde

Haldenvassdraget vannområde, Auroskog-Høland kommune, Kjelle Videregående Skole

Prosjekttype

Opparbeidelse av våtmarksområde

Tidsrom

2023

Kontraktsum

5 000 000,-

Våren 2023 skal vi opparbeide dammer og et våtmarksområde ved Kjelle skole i Aurskog-Høland kommune.