Marker Vindpark

Kunde

Scanergy AS

Prosjekttype

Opparbeidelse av veier og vindmøllepunkt

Tidsrom

2017-2019

Kontraktsum

160 000 000,-

Etter samtaler med Scanergy AS og Marker kommune ble det besluttet at vi fikk jobben som hovedentreprenør for anleggsarbeidet knyttet til Marker Vindpark. Mot slutten av 2017 startet en omfattende jobb med å klargjøre for montering av vindmøller.

Prosjektet foregikk i flere faser. Først ble det hogget store mengder tømmer av der tilførselsveier og kranplasser skulle opparbeides. Som underentreprenør gjorde Holth Skogsdrift en meget god jobb. Nødvendig sprengningsarbeid ble så utført av Røed fjellboring. Deretter startet vi med rensking av traseer. Dette innebåret fjerning av stubber, vegetasjon og løsmasse. 9 km med vei ble etablert, mens 12 km med eksisterende skogsbilvei ble oppgradert og klargjort for vindmølletransport. På grunn av lang spesialtransport måtte veien ha mye fri rom. Når veiene og vindmølleplassene sto klare ble det støpt fundamenter av Askim Entreprenør. Til slutt samarbeidet vi med Infratek om å legge kabler. Kablene ble lagt langs gamle E18 ned til Ørje. Resultatet av all jobben ble en velfungerende vindpark som produserer strøm til over 10000 husstander.