Østfold Nord

Kunde

Viken Fylkeskommune / Statens Vegvesen

Prosjekttype

Driftskontrakt

Tidsrom

2019-2022

Kontraktsum

193 000 000,-

I mai 2019 inngikk vi en avtale med Statens Vegvesen og Viken fylkeskommune for driftskontrakten Østfold Nord. Dette ga oss ansvaret for drift og vedlikehold av 877km med vei i perioden 2019 til 2022. Av 877km med vei hadde vi blant annet ansvaret for E18 fra Ørje til Kråkstad og RV22.

Arbeidsoppgavene på kontrakten var på vinterstid å sørge for fremkommelighet på alle veiene gjennom brøyting, strøing og salting. Resten av året gjorde vi oppgaver som rensk av grøfter, graving av stikkrenner, slamsuging av kummer, rengjøring av rasteplasser, feiing, plukking av søppel. Kontrakten gjaldt også utbedring av skader på asfaltdekke, tunnelvask, vårrengjøring E18, skifte av autovern, oppsetting og bytting av skilt og mye mer.

Les mer her