Østfold Øst

Kunde

Viken Fylkeskommune

Prosjekttype

Driftskontrakt

Tidsrom

2021-2026

Kontraktsum

209 900 000,-

1. september 2021 tok vi over drift og vedlikehold av 459km fylkesvei i gamle Østfold. Kontrakten strekker seg fra Rømskog helt ned til Kornsjø i Halden kommune. Veiene i kontrakten er alt fra små grusveier i Rakkestad, til svært trafikkerte veier i Halden.

Store deler av kontrakten handler om å sørge for at veiene og anlegg knyttet til veinettet hele tiden er i god stand. Noen av arbeidsoppgavene vi gjør for å sikre dette er vedlikehold av grusveier, renhold, klipping av gress, feiing, kantslått, inspeksjon av veinettet og mye mer. På vinteren sørger vi for fremkommelighet ved å brøyte, strø og salte veiene. Vi har også beredskapsvakt på kontrakten og rykker ut enten det er et kumlokk som ikke ligger på plass, dødt rådyr i veien eller en ulykke. Ved ulykker bistår vi nødetater med skilting og dirigering. I tillegg utfører vi nødvendig opprydding og reparasjoner i etterkant. Større jobber vi gjør på kontrakten er masseutskifting og bytting av stikkrenner.

Les mer her